PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE”

Szanowni Państwo zachęcamy do składania wniosków o dotację w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Burmistrz Gołdapi  delegował do  Państwa dyspozycji pracownika, który służy pomocą i doradztwem przy składaniu wniosków  o dofinansowanie wymiany pieców z programu „CZYSTE  POWIETRZE”. Od 1 lutego,  w każdy poniedziałek w godzinach 12:00-16:00 w pokoju nr 40 (II piętro Magistratu) służy pomocą merytoryczną i techniczną P. Elżbieta Sakowicz.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie przyjmuje już wnioski  na dotacje i pożyczki w ramach programu  „Czyste Powietrze”.

Program ten skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów mieszkalnych jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego.

Dofinansowaniu podlega między innymi:

  • Wymiana starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż  nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu;
  • Docieplenie przegród budynku;
  • Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;
  • Montaż lub modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej;
  • Montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
  • Instalacja odnawialnych źródeł energii ( kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej).

Wysokość dotacji (od 30% do 90% wartości inwestycji) zależy od miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy.

kwota miesięcznego dochodu na osobę

Wysokość dotacji

do 600 zł

90%

601-800 zł

80%

801-1000 zł

70%

1001-1200 zł

60%

1201-1400 zł

50%

1401-1600 zł

40%

ponad 1600 zł

30%

 

Więcej informacji  na temat programu uzyskają Państwo na stronie

 www.mos.gov.pl/czyste -powietrze