Zajęcia z pierwszej pomocy w SP Grabowo

W roku szkolnym 2018/2019 w Szkole Podstawowej im. M. Kajki w Grabowie rozpoczęliśmy cykl zajęć z pierwszej pomocy. Poprowadziła je mama naszego ucznia.

Początkowo w zajęciach uczestniczyli uczniowie klas II i III szkoły podstawowej. Na prośbę dyrekcji rozszerzono program na pozostałe klasy. W klasach młodszych- również przedszkolnych- zajęcia poświęcone były opatrywaniu ran, postępowaniu w przypadku utraty przytomności i krwotoku z nosa. Dzieci nauczyły się układania poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej oraz bandażowania. Zajęcia w klasach starszych dotyczyły resuscytacji krążeniowo- oddechowej. Z wykorzystaniem szkolnego fantoma młodzież mogła spróbować swoich sił w tym trudnym zadaniu. Popularność przedsięwzięcia przerosła nasze oczekiwania. Młodzież poprosiła o kolejne zajęcia. Chcą nauczyć się postępowania w przypadku zadławień, ataku padaczki czy poparzeń. Ruszamy z początkiem nowego semestru.

Patrycja Osińska