ZEBRANIA SOŁECKIE

Zapraszamy do zapoznania się z terminami zebrań wiejskich organizowanych w celu wyboru Sołtysa oraz Rady Sołeckiej na kadencję 2018-2023:
Sołectwo Suczki- 4 lutego, godz. 18:00
Sołectwo Jany- 5 lutego, godz. 18:00
Sołectwo Juchnajcie- 6 lutego, godz. 17:00
Sołectwo Jabłońskie- 7 lutego, godz. 19:00
Sołectwo Skocze- 8 lutego, godz. 19:00
Sołectwo Galwiecie- 10 lutego, godz. 16:00
Sołectwo Kośmidry- 11 lutego, godz. 19:00
Sołectwo Bałupiany- 12 lutego, godz. 17:00
Sołectwo Zatyki-13 lutego, godz. 17:00
Sołectwo Osowo- 14 lutego, godz. 17:00
Sołectwo Górne- 15 lutego, godz. 18:00
Szczegóły na temat zebrań znajdą Państwo w zamieszczonych poniżej obwieszczeniach Burmistrza Gołdapi.