Uzbrojeni w wiedzę – zadbajmy o bezpieczeństwo w sieci – szkolenie nauczycieli w SP w Grabowie

22 stycznia nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Michała Kajki w Grabowie wzięli udział w szkoleniu przeprowadzonym przez panią Aleksandrę Czech z Ośrodka Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych z Gdańska. Nosiło ono tytuł „Uzbrojony w wiedzę. Bezpieczeństwo uczniów w sieci”.

W trakcie wykładu i podczas ćwiczeń warsztatowych pedagodzy przypomnieli sobie najważniejsze kwestie dotyczące pojęcia, skali oraz konsekwencji cyberprzemocy, w rozumieniu głównie przemocy rówieśniczej. Poruszone zostały również kwestie roli świadków, wagi profilaktyki w tym zakresie oraz uregulowań prawnych.

Ciekawa forma szkolenia oraz właściwe merytoryczne przygotowanie sprawiło, że grono pedagogiczne zostało uzbrojone w wiedzę, co zapewne wspomoże działania profilaktyczne, które nauczyciele już od lat stosują w tym zakresie. Liczymy, że to pozwoli lepiej zadbać o bezpieczeństwo uczniów w sieci, gdyż jest to bardzo ważny  problem w życiu dzieci i młodzieży.

Brygida Mościńska