Wspólne wyjście na lodowisko

17 stycznia uczniowie klasy 4a i 4c ze Szkoły Podstawowej nr. 3 im. Tadeusza Kościuszki w Gołdapi w ramach integracji zespołów klasowych wybrali się na lodowisko. Dzieci doskonaliły swoje umiejętności jazdy na łyżwach poprzez gry oraz ćwiczenia pod opieką instruktorów Joanny i Adama Kozłowskich. Dzieci pokonywały własne słabości i lęki, rozwijały wytrwałość w dążeniu do celu. Hartowały i uodparniały organizm. Uczyły się współpracy w grupie i szacunku dla partnera czy przeciwnika. Była to doskonała lekcja utrwalająca podstawowe zasady bezpieczeństwa obowiązującego na lodowisku. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w tej formie wypoczynku. Niektórzy przekonali się, że jazda na łyżwach jest trudną dyscypliną sportu , która wymaga wielkiego nakładu pracy.

Mimo niesprzyjającej pogody wszyscy wspaniale się bawili i korzystali ze wspólnie spędzonego czasu. 

Wychowawczynie klasy 4a, 4c