OBWIESZCZENIE

Informujemy, że w dn. 20.11.2018r. w Starostwie Powiatowym w Gołdapi zostały wszczęte dwa postępowania administracyjne na wniosek Gminy Gołdap w sprawie wydania decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowych, polegających na rozbudowie ul. Bocznej oraz rozbudowie ul. Oleckiej.

W zamieszczonych poniżej dokumentach znajdą Państwo numery działek, których inwestycje te dotyczą.

Od dn. 11.01.2019r. strony mogą zapoznać się z aktami oraz składać uwagi i wnioski w tej sprawie w Starostwie Powiatowym w Gołdapi przy ul. Krótkiej 1, pokój nr 26 (II piętro), tel. 87 615 44 21 w godz. 7:30-15:30, w terminie 14 dni. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.