KONSULTACJE SPOŁECZNE

Urząd Miejski w Gołdapi informuje, iż 11.01.2019 r. rozpoczną się konsultacje społeczne dotyczące projektu "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2019". Konsultacje potrwają do 04.02.2019 r. Uwagi do projektu będą przyjmowane w wersji elektronicznej na adres pom@goldap.pl i w wersji papierowej w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Gołdapi.

Projekt programu w załączniku.