„Choinka Nadziei 2018" w Szkole Podstawowej w Grabowie

Od wielu lat Szkoła Podstawowa im. M. Kajki w Grabowie bierze udział w akcji „Choinka Nadziei”. Jak co roku w okresie przedświątecznym,  tak i w tym roku,  znowu odwiedziliśmy Zakład  Pielęgnacyjno - Opiekuńczy w Gołdapi oraz Środowiskowy Dom Samopomocy „Słoneczny Dom” w Gołdapi. Pacjentów, podopiecznych i pracowników obu domów opieki odwiedziliśmy 20 grudnia 2018 roku. Wolontariusze z klasy VI przygotowali jasełka pod kierunkiem katechetki pani Reginy Samborskiej. Podczas występów pacjenci, podopieczni wspólnie z uczniami śpiewali przygotowane kolędy. Po występie złożyliśmy wszystkim życzenia wesołych świąt, a uczniowie wręczyli kartki świąteczne, wykonane przez uczniów pod kierunkiem pani Agnieszki Pruszyńskiej. Na zakończenie wspólnie zaśpiewaliśmy kolędy. Najmilsze jednak było ciepłe przyjęcie. Celem akcji jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży szlachetnej, otwartej postawy, wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka.

Ponadto czas spędzony w Zakładzie  Pielęgnacyjno - Opiekuńczym w Gołdapi wykorzystaliśmy także na realizację treści z zakresu doradztwa zawodowego. Dzięki uprzejmości pani rehabilitantki, uczniowie mieli okazję zapoznać się ze ścieżką edukacyjną prowadzącą do zwodu fizjoterapeuty. Mogli obserwować urządzenia, które wykorzystywane są do zabiegów, dowiedzieli się, że w tym zawodzie trzeba znać ich obsługę. Gorąco dziękujemy za zaprezentowanie i przybliżenie zawodu fizjoterapeuty.

Zofia Frydecka