Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza przypada 5 grudnia. Święto to ustanowiła Organizacja Narodów Zjednoczonych w 1985 roku.

Obchody, zorganizowane przez Centrum Wolontariatu przy Stowarzyszeniu „Partnerstwo Sztuk” w Gołdapi, odbyły się wczoraj w Centrum Dydaktyczno-Szkoleniowym w Gołdapi. Uczestniczył w nich zastępca burmistrza Jacek Morzy, który na ręce Doroty Łasicy oraz Mirosława Bobrowskiego złożył najserdeczniejsze życzenia, wyrazy uznania oraz gorące podziękowania za ogromną pracę. Zawsze chętni do pomocy, z sercem na dłoni angażują się w życie naszego społeczeństwa.

Wczorajszy dzień był okazją do podsumowania. W czasie od 1 grudnia 2017r. do 30 listopada 2018r. 168 wolontariuszy przepracowało 6126,5 godziny! Tytuł wolontariusza roku otrzymała Joanna Piela.

Jeszcze raz składamy wolontariuszom wyrazy uznania i podziękowania za okazywaną pomoc.