O GOŁDAPI NA MIĘDZYNARODOWYM KONGRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA- PUCHAR RECYKLINGU 2018

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko -Mazurskiego i Kapituła  Konkursu Puchar Recyklingu docenili zaangażowanie naszej szkoły, Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi i zostaliśmy ponownie laureatem konkursu.
Uroczysta gala i  finał, któremu towarzyszył Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON Envirnment odbyły się w Warszawie.

3 dni debat, 10 sesji i paneli dyskusyjnych, niemal 100 wystąpień poprowadzonych przez znakomitych ekspertów! Kongres został objęty patronatem: Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Energii, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, NFOŚiGW, GIOŚ i IOŚ. Swój udział w kongresie potwierdzili m.in. Minister Środowiska Henryk Kowalczyk, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Kazimierz Kujda i jego zastępca Artur Michalski, Główny Inspektor Ochrony Środowiska Paweł Ciećko, Sławomir Mazurek podsekretarz stanu w Ministerstwie  Środowiska, Anna Moskwa z Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Minister Energii Krzysztof Tchórzewski.


Podczas uroczystej gali Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdap otrzymała tak jak w roku ubiegłym nagrodę AKTYWNI W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM oraz Zielony Kontakt ,czyli nagrodę za skuteczną zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

 

Choć konkurs (XIX edycja) ma długoletnią tradycję to nadal jest jedynym w Polsce przedsięwzięciem, które ocenia selektywną zbiórkę odpadami oraz edukację w tym zakresie.
Laureaci konkursu mają prawo do posługiwania się specjalnym znakiem (nowym od tego roku) ,który odzwierciedla kolorystykę czterech głównych frakcji odpadów symbolizującą selektywną zbiórkę Laureat Konkursu Puchar Recyklingu.

Alina Oleszczuk