KONSULTACJE SPOŁECZNE

Informujemy, że w związku z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii rusza proces konsultacji społecznych. Będą one prowadzone w terminie: 30 listopada- 7 grudnia. Uwagi i propozycje do przedstawionego w poniższym linku programu można składać pisemnie w POM na formularzu konsultacyjnym (również w poniższym linku) lub elektronicznie w formie skanu formularza z podpisem na adres pom@goldap.pl