„ZRÓBMY POKÓJ”- Tydzień Edukacji Globalnej w Jedynce

Uczniowie, nauczyciele i rodzice aktywnie włączyli się do realizacji projektu. Poznawali Cele Zrównoważonego Rozwoju i odpowiadali na wyzwania zmieniającego się świata. Akcja ma na celu zwrócić uwagę na globalne wyzwania i poszukiwanie rozwiązań, które mogą doprowadzić do ich przezwyciężenia, uświadomienie uczniom, że ich działania mają wpływ na przyszłość świata. Rozpoczęli od happeningu „Poznaj Syrię”- gdzie uczniowie klasy Ic rozdawali ulotki o Syrii wśród odgłosów wojny. Złożyli 1000 żurawi dla pokoju w Syrii. Zorganizowali Debatę o pokoju, wykonali  plakaty o wybranych celach, przygotowali zadania i zagrali w grę „Poznajemy Cele Zrównoważonego Rozwoju”, przeprowadzili interaktywny Quiz o pokoju, na holu szkoły zawiesili instalacje z 1000 żurawi, odwiedzili Jednostkę Wojskową i spotkali się z mjr Grzegorzem Łapińskim, który pięknie opowiadał o udziale „Wojska Polskie w misjach pokojowych”, zorganizowali zbiórkę pieniędzy na rzecz pomocy Syrii.