Kampania „POMARAŃCZOWA WSTĄŻECZKA” 2018

Szkoła Podstawowa im. Michała Kajki w Grabowie już po raz trzeci włączyła się do Kampanii „POMARAŃCZOWA WSTĄŻECZKA”, zaproponowanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi. Kampania ta, każdego roku trwa od 1 do 19 listopada. Jest to 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci, kiedy przypominamy o bezpieczeństwie, wolności, godności, szacunku- prawach do nich każdego człowieka. Symbolem kampanii jak zawsze jest pomarańczowa wstążka. Pomarańczowy to kolor ostrzegawczy, a podjęte działania mają  zwracać uwagę na problem. W naszej szkole pod kierunkiem pedagoga szkolnego Zofii Frydeckiej przygotowano gazetkę informacyjną o kampanii, zorganizowano także „pomarańczowy  dzień”. Odbył się on 19 listopada 2018r. Wtedy to przyszliśmy do szkoły ubrani na pomarańczowo lub z pomarańczowymi akcentami w ubiorze, jako ostrzeżenie i protest przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci. 

Zofia Frydecka