3 dzień Tygodnia Edukacji Globalnej w SP Pogorzel

​W trzecim dniu Tygodnia Edukacji Globalnej uczniowie Szkoły Podstawowej w Pogorzeli pochylili się nad losem bezdomnych psów. Dzieci przyniosły karmę, koce, smycze, zabawki, legowiska – wszystko z myślą o podarowaniu tego zwierzętom ze schroniska Sonieczkowo pod Augustowem. Nasz dzisiejszy gość – pani Maja Poniatowska, wolontariuszka działająca na rzecz zwierząt – odebrała podarunki i przeprowadziła zajęcia o formach pomocy bezdomnym psom podczas zimy, przekazała wiele cennych informacji o właściwym traktowaniu i wychowywaniu psów. Uczniowie chętnie dzielili się swoimi doświadczeniami, opowiadali o pupilach.

​W oddziale przedszkolnym trwają tygodniowe zajęcia na temat praw dziecka, które dzisiaj poświęcone były obowiązkom i prawom związanym z zabawą.

​Starsi uczniowie mieli dzisiaj wiele okazji do refleksji nad losem osób, które muszą uciekać ze swojego kraju oraz takich, które są wykluczone ze społeczeństwa. Najpierw dzieci oglądnęły film traktujący o uchodźcach w kontekście losu Polaków pod zaborami i uciekających przed okrucieństwem II wojny światowej. Następnie odbyły się warsztaty, których celem było wczucie się w rolę osoby wykluczonej. W związku z tym, że analfabetyzm na świecie jest nadal poważnym problemem, bo 781 milionów osób dorosłych i 126 milionów dzieci nie potrafi pisać i czytać, zadania warsztatowe pokazywały powagę tej bariery, konsekwencje tego typu ograniczenia oraz uświadamiały komfort osób zdolnych do swobodnego komunikowania się w miejscu, w którym przyszło im żyć.

Ewa Kisyk