Uczniowie SP3 nagrodzeni w Warszawie

W czwartek, 15 listopada uczennice klasy 4b ze Szkoły Podstawowej nr 3 wraz z nauczycielką Katarzyną Miernik wzięły udział w Gali finałowej konkursu „Niezwyciężeni 1918-2018. Pokolenia Niepodległej.”  Konkurs miał na celu upamiętnienie osób zasłużonych w walce o suwerenną Rzeczpospolitą, które zostały odznaczone Krzyżem lub Medalem Niepodległości. Patronat nad inicjatywą objął Prezydent RP Andrzej Duda. Konkurs adresowany był do ludzi młodych: uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, szkół polonijnych oraz członków organizacji młodzieżowych, a także rodziców z dziećmi. 

Dziewczynki, w imieniu całej klasy, odebrały nagrodę w kategorii plakat. Młodzież miała za zadanie zebranie informacji o wybranym bohaterze i przygotowanie plakatów oraz rozpowszechnienie postaci w środowisku lokalnym bądź szkolnym. 

W trzech kategoriach konkursu udział wzięło około 1500 uczestników z Polski i zagranicy. Nagrody wręczali Jarosław Szarek Prezes Instytutu Pamięci Narodowej, dr Waldemar Brenda Zastępca Dyrektora Biura Edukacji Narodowej.