Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gołdapi informuje!

Informujemy, że administratorem Danych Osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Sp. z o.o. z siedzibą w Gołdapi. Każda osoba przesyłając wiadomość zawierającą jej dane osobowe drogą elektroniczną ma prawo dostępu do tych danych, żądając ich usunięcia, sprostowania,ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania w związku z jej szczególną sytuacją.