Gimnazjaliści z SP5 pamiętają o tych, którzy odeszli

Uczniowie klas gimnazjalnych Szkoły Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich- przedstawiciele Szkolnego Koła Wolontariatu i Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunami 25 października porządkowali opuszczone i zapomniane groby na jednym z gołdapskich cmentarzy. Młodzież zbierała liście, zamiatała, czyściła nagrobki, zapalała znicze, które zostały przekazane przez uczniów wszystkich klas SP5.
Członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu oraz SU