Wycieczka do PKPR w Żytkiejmach

3 października uczniowie klas 0-III Szkoły Podstawowej Nr5  im. Noblistów Polskich wybrali się na wycieczkę do siedziby Fundacji Puszczy Rominckiej i Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach.

Nazwa Puszczy Rominckiej wywodzi się od płynącej przez nią rzeki Błędzianki - w języku Jaćwingów i Prusów - Rominty. Jej terytorium obejmuje powierzchnię około 35500 ha, z czego w granicach naszego kraju i parku - 12000 ha. Roślinność Parku jest bardzo zróżnicowana. Tworzy ją głównie bór mieszany ze świerkiem i domieszką drzew liściastych (dębu, jesionu, grabu, klonu). Żyją tu niemal wszystkie gatunki zwierząt łownych oraz chronionych. Obecnie można spotkać: łosia, jelenia, sarnę, dzika, wilka, borsuka, jenota, kunę, gronostaja, wydrę, rysia, piżmaka, a także zająca, w tym rzadkiego - zająca bielaka.  Z ptaków żyje tu: żuraw, bocian czarny i biały, łabędź, czapla, cietrzew, jarząbek, orzeł bielik, rybołów, sowa i inne. W Parku utworzono kilka rezerwatów przyrody:

  • Żytkiejmska Struga
  • Czerwona Struga
  • Dziki Kąt
  • Boczki
  • Mechacz Wielki