Apel poświęcony świętemu Janowi Pawłowi II

12 października 2018 r. w SP1 odbył się apel poświęcony świętemu Janowi Pawłowi II z okazji 18. Dnia Papieskiego, przygotowany przez uczniów klas: VIII „c”, VII „a”, III „a”, IV „b” i VIII „a”.

W tym roku mijają dwie rocznice z życia świętego Jana Pawła II: 60 rocznica przyjęcia sakry biskupiej Karola Wojtyły, 40 rocznica wyboru na Stolicę Piotrową metropolity krakowskiego. To wszystko w radosnej atmosferze związanej z 100 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.

Hasło Dnia Papieskiego "Promieniowanie Ojcostwa" zaczerpnięte z literackiego dziedzictwa Papieża Polaka - to tytuł dramatu Karola Wojtyły datowanego na 1964 rok. Znamienne są słowa z tego dzieła, które stają się wezwaniem dla każdego z nas: "Ojcze, bądź moją Drogą, bądź Źródłem".

Tegoroczne hasło przypomina nam, że Bóg potęguje swoje imię "Ojciec" troszcząc się o nasze zbawienie. Jest to zachęta do zaufania Bogu, poprawienia relacji w rodzinie, szkole, pracy. A wszystko po to byśmy byli szczęśliwi.

Organizatorki żywią nadzieję, iż pełne szczęścia będą prace uczniów stanowiące pokłosie tego święta.

B. Mazurek - Glińska, B. Szumlińska, E. Jurkiewicz