Szanowni Mieszkańcy!

Urząd Miejski w Gołdapi zwraca się z prośbą o dostosowanie się i przstrzeganie terminów wywozu odpadów komunalnych, ze szczególnym uwzglęnieniem terminu odbioru odpadów gabarytowych.

Prosimy o ich wystawianie (udostępnianie do odbioru) najwcześniej dzień przed podanymi terminami w harmonogramach.

Niniejsza prośba podyktowana jest dbałością o bezpieczeństwo oraz stronę wizualną naszej Gminy.

Informujemy również, że mogą Państwo samodzielnie (transport we własnym zakresie) dostarczyć do Stacji Przeładnkowej w Kośmidrach odpady segregowane w szczególności odpady gabarytowe. Przyjęcie odpadów będzie nieodpłatne. 

Godziny otwarcia stacji:
Stacja Przeładunkowa wraz z Punktem Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów czynna:
*  poniedziałki, środy, piątki w godz. 9.00 - 17.00
*  wtorki i czwartki w godz. 7.00 - 15.00

tel. 87 737-90-53