INFORMACJA

ZAPRASZAMY NA I POSIEDZENIE ORAZ SZKOLENIE

OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W GMINIE GOŁDAP,

które odbędzie się 13 października 2018 r. w Centrum Dydaktyczno-Szkoleniowe

ul. Partyzantów 31 sala nr 67 II piętro

 

W godzinach 10.00 – 14.00 Obwodowe Komisje Wyborcze ds. przeprowadzenia głosowania w Gminie Gołdap:

OKW ds. przeprowadzenia głosowania Nr 1 w Galwieciach

OKW ds. przeprowadzenia głosowania Nr 2 w Górnem

OKW ds. przeprowadzenia głosowania Nr 3 w Pogorzeli

OKW ds. przeprowadzenia głosowania Nr 4 w Kozakach

OKW ds. przeprowadzenia głosowania Nr 5 w Jabłońskich

OKW ds. przeprowadzenia głosowania Nr 6 w Boćwince

OKW ds. przeprowadzenia głosowania Nr 7 w Gołdapi

OKW ds. przeprowadzenia głosowania Nr 8 w Grabowie

OKW ds. przeprowadzenia głosowania Nr 9 w Gołdapi

OKW ds. przeprowadzenia głosowania Nr 10 w Gołdapi

OKW ds. przeprowadzenia głosowania Nr 11 w Gołdapi

OKW ds. przeprowadzenia głosowania Nr 12 w Gołdapi

OKW ds. przeprowadzenia głosowania Nr 13 w Gołdapi

OKW ds. przeprowadzenia głosowania Nr 14 w Gołdapi

OKW ds. przeprowadzenia głosowania Nr 15 w Gołdapi

OKW ds. przeprowadzenia głosowania Nr 16 w Gołdapi

OKW ds. przeprowadzenia głosowania Nr 17 w Gołdapi

OKW ds. przeprowadzenia głosowania Nr 18 w Gołdapi

 

W godzinach 14.00 – 18.00 Obwodowe Komisje Wyborcze ds. ustalenia wyników w Gminie Gołdap:

OKW ds. ustalenia wyników Nr 1 w Galwieciach

OKW ds. ustalenia wyników Nr 2 w Górnem

OKW ds. ustalenia wyników Nr 3 w Pogorzeli

OKW ds. ustalenia wyników Nr 4 w Kozakach

OKW ds. ustalenia wyników Nr 5 w Jabłońskich

OKW ds. ustalenia wyników Nr 6 w Boćwince

OKW ds. ustalenia wyników Nr 7 w Gołdapi

OKW ds. ustalenia wyników Nr 8 w Grabowie

OKW ds. ustalenia wyników Nr 9 w Gołdapi

OKW ds. ustalenia wyników Nr 10 w Gołdapi

OKW ds. ustalenia wyników Nr 11 w Gołdapi

OKW ds. ustalenia wyników Nr 12 w Gołdapi

OKW ds. ustalenia wyników Nr 13 w Gołdapi

OKW ds. ustalenia wyników Nr 14 w Gołdapi

OKW ds. ustalenia wyników Nr 15 w Gołdapi

OKW ds. ustalenia wyników Nr 16 w Gołdapi

OKW ds. ustalenia wyników Nr 17 w Gołdapi

OKW ds. ustalenia wyników Nr 18 w Gołdapi

 

Udział w posiedzeniu oraz w szkoleniu członków OKW jest obowiązkowy.

Wykaz osób powołanych na członków OKW w Gminie Gołdap Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Olsztynie II z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Gołdap w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. dostępny jest:

http://bip.goldap.pl/files/files/Gmina_Goldap_obwody_postanowienie_20181002_0738.pdf

oraz zmiana

http://bip.goldap.pl/files/files/postanowienie_o_zmianach_w_skladzie_komisji.pdf