Informacja dotycząca zorganizowania zgromadzenia publicznego

Zgodnie z informacją nadesłaną w dniu 04.10.2018r. przez osobę fizyczną o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego, Organ Gminy na podstawie art. 22 ust.5 Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 408 z późn. zm.) informuje,    że w dniu 7 października 2018 roku na Placu Zwycięstwa w Gołdapi zorganizowane zostanie zgromadzenie publiczne.

Zgromadzenie rozpocznie się o godz. 13.00 w pobliżu zegara słonecznego i potrwa około 4 godzin.

 

 

 

 

                                                                           Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego

                                                                                                 Mariusz Mossakowski

                                                                          Urząd Miejski w Gołdapi

                                                                              Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap

                                                                                             tel. 606 942 899; 87 615 60 60