Umowy na kolejne inwestycje podpisane

Dzisiaj, 26 września burmistrz Gołdapi Tomasz Luto podpisał umowy z Krzysztofem Świtajem właścicielem firmy TOP KOP na 2 zadania inwestycyjne. Wartość zadania "Przebudowa ulicy Nad Jarem" to kwota 152 949,20 zł, a inwestycji "Budowa alejek na cmentarzu w Grabowie" - 157 507,91 zł.

Prace na cmentarzu mają być zrealizowane jeszcze końca października, zaś przebudowa ulicy do 15 listopada bieżącego roku.