Uroczyście i z powagą mówimy: PAMIĘTAMY!

17 września społeczność Szkoły Podstawowej im. Michała Kajki  w Grabowie uczciła pamięć naszych przodków poległych w czasie II wojny światowej. Apel pod kierunkiem historyka, pana Jacka Brezgieła, poświęcony był ważnym dla Polaków wydarzeniom. 

Uczniowie klasy VII przygotowali treściwy i uroczysty apel, w czasie którego przypomnieliśmy sobie wszystkie tragiczne wydarzenia września 1939 roku oraz ich  późniejsze konsekwencje. Bardzo ważne jest to, abyśmy o nich nigdy nie zapominali, ponieważ to pamięć i zrozumienie przeszłości pozwala dumnie patrzeć w przyszłość. 

Uroczysta lekcja historii zakończyła się minutą ciszy oddaną pamięci tym wszystkim, którzy ponieśli największą ofiarę - oddali swoje życie za Polskę.

Brygida Mościńska