Plac zabaw we wsi Bronisze

Najmłodsi mieszkańcy wsi Bronisze mają nowe miejsce do zabawy.
W ramach kolejnej inwestycji w gminie Gołdap wykonano niwelację terenu, przewieziono kruszywo oraz zamontowano zabawki.
Całkowita wartość inwestycji to prawie 40tys.zł, z czego połowa pochodzi z funduszu sołeckiego 2017, a pozostała kwota z tego roku z budżetu gminy.