Współpraca z NGO’s 2019

Szanowni Państwo,

Przedstawiciele NGO’s
województwa warmińsko-mazurskiego

W związku z trwającymi pracami nad projektem programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2019, zwracam się do Państwa z prośbą o wyrażenie opinii i uwag na temat współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi (przy pomocy załączonego formularza  ankiety – w terminie do 20 sierpnia br.). Jednocześnie, jeżeli chcecie Państwo znaleźć się w bazie wysyłkowej Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego i nie wypełniliście jeszcze Państwo stosownego formularza – przekazuję go w załączeniu (proszę o przesyłanie skanu wypełnionego dokumentu).

Serdecznie pozdrawiam!

z poważaniem

Joanna Glezman
Pełnomocnik Marszałka ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego