Burmistrz Gołdapi ogłasza nabór wniosków o udzielenie z budżetu Gminy Gołdap dotacji celowych dla rodzinnych ogrodów działkowych