Aktywni studenci - szansa na stypendium!

Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny ogłasza nabór wniosków w ramach programu stypendialnego "Aktywny student - 2018/2019".
Studencie:
- mieszkasz na terenie powiatu gołdapskiego,
- Twoja rodzina ma niskie dochody,
- osiągasz wysokie wyniki w nauce,
- masz osiągnięcia pozaszkolne lub/i udokumentowaną działalność społeczną, działasz jako wolontariusz.
Te stypendium jest dla Ciebie!
Stypendia przeznaczone są dla studentów dziennych szkół wyższych, pochodzących z terenu powiatu gołdapskiego. Przy przydzielaniu stypendiów będą brane pod uwagę: sytuacja materialna, wyniki w nauce, osiągniecia pozaszkolne i działalność społeczna. Stypendia przyznawane przez Gołdapski Fundusz Lokalny są stypendiami rozwojowymi. Wspieramy tych, którzy mają osiągnięcia poza szkołą czy uczelnią w różnych dziedzinach życia społecznego (nauka, sport, kultura, media), którzy osiągają sukcesy w różnych olimpiadach, konkursach, angażują się w działania społeczne, pracują, jako wolontariusze na rzecz innych.
W ramach programu zostaną przyznane stypendia w wysokości 380 zł miesięcznie w okresie od października 2018 do czerwca 2019.
Formularze wniosków oraz zasady przyznawania stypendiów dostępne na stronie: funduszgoldap.pl  
Dodatkowe informacje można uzyskać mailowo pisząc na adres: gofund@wp.pl
Wnioski w formie papierowej przyjmujemy do 24 sierpnia 2018 r., do godz. 15:00 (decyduje data wpływu do GFL) pod adresem: Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny, ul. Wolności 11, 19-500 Gołdap, dodatkowo jedynie formularz wniosku w formie edytowalnej należy przesłać ww. terminie na adres: gofund@wp.pl
Głównymi fundatorami stypendiów są: Gmina Gołdap, Powiat Gołdapski, Gmina Dubeninki, Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny i osoby prywatne.
Zapraszam - Zbigniew Mieruński - prezes Stowarzyszenia Gołdapski Fundusz Lokalny