Konkursy na dyrektorów szkół

Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gołdapi zostały opublikowane zarządzenia w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów w czterech gołdapskich szkołach. Te placówki to: Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Gołdapi,  Szkoła Podstawowa nr 2 w Gołdapi,  Szkoła Podstawowa nr 5 w Gołdapi oraz Szkoła Podstawowa w Grabowie. Szczegóły naboru precyzują załączniki. Termin składania ofert upływa 23 lipca o godz. 14:00.

Treść zarządzeń znajduje się pod linkiem: