"Gołdap dawniej i dziś" w SP 3

W Szkole Podstawowej nr 3 zorganizowana została wystawa zdjęć "Gołdap dawniej i dziś". Dzięki uprzejmości rodziców i nauczycieli, którzy przeszukali archiwa domowe, na ekspozycji znalazły się fotografie przedstawiające miasto sprzed wojny, z czasów PRL oraz zdjęcia współczesne. Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem uczniów, którzy zadawali pytania o miejsca, których już nie ma, np. ośrodek na "Rybakówce", plaża"wojskowa". Były zaskoczone, że w parku była kiedyś czapla, a ich nauczycielki wyglądały zupełnie inaczej. Była to okazja do wspomnień i poznania historii Gołdapi.
Dziękujemy wszystkim, którzy udostępnili nam swoje fotografie. Podziękowania dla Domu Kultury za użyczenie ram, Ośrodkowi OHP za antyramy i sztalugi oraz Szkole Muzycznej za sztalugi.
 
Katarzyna Miernik, Wioletta Waraksa