Pięciolatki z SP3 na zajęciach z kodowania

Dzieci z oddziału przedszkolnego pięciolatki „a” przy SP 3 zostały zaproszone do pracowni komputerowej Biblioteki Publicznej w Gołdapi  na zajęcia  z kodowania. Zajęcia były dostosowane do wieku i umiejętności grupy. Po krótkim wprowadzeniu, co to jest kodowanie i gdzie stosujemy jego elementy na co dzień, dzieci przeszły do praktyki. Zadaniem przedszkolaków było  zakodowanie drogi do skarbu, a następnie znalezienie jak najdłuższej i jak najkrótszej drogi do umówionego miejsca. Dzieci mogły wykazać się logicznym myśleniem.  Musiały też nieco pokombinować, aby właściwie wykonać zadanie. Na koniec przedszkolaki otrzymały karty pracy z zadaniem, w którym mogły zastosować  zdobyte umiejętności. Dziękujemy za zaproszenie i mamy nadzieję na kolejne spotkania po wakacjach.

Jolanta Naumowicz-Repucha