Pięciolatki w bibliotece

Przedszkolaki z grupy Pięciolatki „a” przy SP3 pod opieką wychowawczyni  gościły w  Bibliotece Publicznej w Gołdapi.  Celem spotkania było zapoznanie dzieci z biblioteką oraz jej zbiorami przeznaczonymi dla najmłodszych czytelników. Podczas wycieczki przedszkolaki poznały wybrane pomieszczenia biblioteki – czytelnię i wypożyczalnię oraz ich funkcje. Zostały również zapoznane z zasadami korzystania ze zbiorów biblioteki, a także dowiedziały, w jaki sposób wypożycza się książkę. Dzieci poznały pracę bibliotekarza,  jak też zostały zachęcone do systematycznego korzystania z biblioteki. Za aktywny udział w zajęciach przedszkolaki otrzymały obrazek do pokolorowania.

 

Jolanta Naumowicz-Repucha