Oferta kolonii KRUS

Przedstawiamy ofertę kolonii dla dzieci w wieku od 11 do 16 lat, których co najmniej jeden z rodziców jest w pełnym zakresie ubezpieczony w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub pobiera rentę lub emeryturę KRUS. Organizatorem wypoczynku jest Caritas Diecezji Ełckiej.