Informacja dotycząca zorganizowania zgromadzenia publicznego

Zgodnie z informacją nadesłaną w dniu 29 czerwca 2018r. przez osobę fizyczną o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego, Organ Gminy na podstawie art. 22 ust. 5 Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 408) informuje, że w dniu 3 lipca 2018 roku na Placu Zwycięstwa w Gołdapi zorganizowane zostanie zgromadzenie publiczne. Zgromadzenie rozpocznie się o godz. 19.00 w pobliżu Pomnika Niepodległości i potrwa około 30 minut.

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
Agnieszka Iwanowska
Urząd Miejski
Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap
tel. 668 538 660, 87 615 60 34