Uwaga Susza!

W związku z pogłębiającą się suszą podajemy do wiadomości informację Burmistrza Gołdapi Tomasza Luto: W punkcie Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Gołdapi dostępne są wnioski o oszacowanie szkód spowodowanych suszą w uprawach rolnych.  Na podstawie złożonych wniosków wystąpimy do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o uruchomienie powołanej do szacowania szkód komisji.

Wnioski o oszacowanie szkód można pobrać również ze strony internetowej Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, w zakładce – co i gdzie załatwić - ochrona środowiska – ochrona przyrody – rolnictwo (wzór wniosku rolnika-zgłoszenie szkód). Prawidłowo wypełnione i kompletne wnioski należy niezwłocznie złożyć w Punkcie Obsługi Mieszkańców – pokój nr 3 (parter). Wzór wniosku dostępny jest również w załączniku poniżej.

Osoba upoważniona do kontaktu:
Andrzej Skok – tel. 87 615 60 54