Program "Dobry start" w Gminie Gołdap

Program "Dobry start" w Gminie Gołdap realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi, ul. Jaćwieska 9. Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Wniosek o świadczenie dobry start można składać online już od 1 lipca przez stronę empatia.mrpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną oraz od 1 sierpnia droga tradycyjną (w formie papierowej). Wniosek należy złożyć do 30 listopada w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi.

300 zł nie będzie przysługiwać na dzieci uczące się w przedszkolu oraz realizujące przygotowanie szkolne (tzw. zerówka) w szkole lub przedszkolu.

Wzór wniosku o świadczenie dobry start:

Wniosek
Załącznik