Nauczycielki z gołdapskiej „Dwójki” nagrodzone

W środę, 30 maja,  w Teatrze im. A Sewruka w Elblągu odbyła się konferencja „Świadectwa Niepodległej”, podczas której nauczyciele wybrani przez Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli zostali nagrodzeni  za opracowanie scenariusza lekcji poświęconej setnej rocznicy odzyskania niepodległości.

Honorowy patronat  nad konkursem objął Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin oraz Prezydent Miasta Elbląga Witold Wróblewski. Celem konkursu było upamiętnienie wydarzeń oraz osób związanych z odzyskaniem niepodległości przez Polskę. Nagrody przyznano w trzech kategoriach.

Barbara Girtler, nauczycielka języka polskiego w gołdapskiej SP 2, zajęła I miejsce w kategorii klas 4-7 szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych. Opracowała scenariusz lekcji „Póki Polska żyje w nas...” dla klasy VI szkoły podstawowej. Anna Budzińska otrzymała nagrodę za scenariusz lekcji dla klasy II - „Jesteśmy Polką i Polakiem” – nauka piosenki, poznanie miejsc związanych z polską historią i kulturą”. Oba scenariusze zostaną opublikowane w Biuletynie Informacyjnym W-M ODN w Elblągu pt. „Doskonalenie Otwarte”.

Uczestnicy konferencji wysłuchali wystąpień Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz Prezydenta Miasta Elbląga, a także wykładu prof. Stanisława Achremczyka z Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie dotyczącego życia i działalności Ignacego Krasickiego. Konferencję uświetnił koncert w wykonaniu Elbląskiej Orkiestry Kameralnej.

Dodatkową atrakcją dla uczestników konferencji był quiz przygotowany przez Warmińsko – Mazurską Bibliotekę Pedagogiczną im. Karola Wojtyły w Elblągu z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych. Wzięła w nim udział większość widowni. Tym bardziej cieszy fakt, iż zwyciężczynią quizu okazała się Barbara Girtler, która bezbłędnie odpowiedziała na wszystkie pytania dotyczące odzyskania przez Polskę niepodległości.

Anna Budzińska