Zasady segregowania odpadów w Gminie Gołdap

Nowe zasady segregacji wprowadzone zostały Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 w sprawie szczególnego sposobu zbierania selektywnego wybranych frakcji odpadów.

W załaczniku ulotka informująca o zasadach segregacji przygotowana w ramach projektu "Program edukacji ekologiczne w zakresie segregacji odpadów" dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Papier - pojemnik/worek niebieski
Wrzucamy:
- opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą),
- katalogi, ulotki, prospekty,
- gazety i czasopisma,
- papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki,
- zeszyty i książki,
- papier pakowy,
- torby i worki papierowe.

Szkło - pojemnik/worek zielony
Wrzucamy:
- butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych),

- szklane opakowania po kosmetykach (o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).

Metale i tworzywa sztuczne - pojemnik/worek żółty
Wrzucamy:
- odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach,
- nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych,
- plastikowe opakowania po produktach spożywczych,
- opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach),
- opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp.,
- plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie,
- aluminiowe puszki po napojach i sokach,
- puszki po konserwach,
- folię aluminiową,
- metale kolorowe,
- kapsle, zakrętki od słoików,
- zabawki (zabawki z tworzywa sztucznego, o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).

Odpady ulegające biodegradacji - pojemnik/worek brązowy
Wrzucamy:
- odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.),
- gałęzie drzew i krzewów,
- skoszoną trawę, liście, kwiaty,
- trociny i korę drzew,
- resztki jedzenia.
                                                      
Popiół paleniskowy - pojemnik/worek z napisem “POPIÓŁ”
Wrzucamy:
- wystudzony popiół paleniskowy
UWAGA. Pojemnik metalowy, plastikowy lub worek
                                                                                                
Pozostałe/Zmieszane - pojemnik/worek czarny
Wrzucamy np.:
- ręczniki papierowe i zużyte chusteczki higieniczne,
- papier lakierowany i powlekany folią,
- papier zatłuszczony lub mocno zabrudzony,
- papierowe worki po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych,
- tapety, pieluchy jednorazowe i podpaski,
- zatłuszczone jednorazowe opakowania z papieru i naczynia jednorazowe,
- ubrania,
- ceramikę, doniczki, porcelanę, fajans, kryształy,
- szkła okularowe,
- szkło żaroodporne,
- znicze z zawartością wosku.

UWAGA! Wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych, wrzucamy do pojemnika z odpadami zmieszanymi.                                                                     

WIELKOGABARYTY I ELEKTROODPADY:                                             
-zużyty sprzęt elektryczny i elektorniczny,
- meble i inne odpady wielkogabarytowe,
- zużyte opony do samochodów osobowych.

ODPADY NIEBEZPIECZNE np. 
- zużyte baterie i akumulatory,
- przeterminowane leki i chemikalia,  
- zużyte termometry rtęciowe,
- świetlówki. 

W domach jednorodzinnych zbiórki odpadów wielkogabarytowych, elektroodpadów oraz odpadów niebezpiecznych prowadzone będą raz na kwartał. W zabudowie wielorodzinnej (bloki) raz na miesiąc. O posiadaniu tej grupy odpadów mieszkańcy powiadamiają pracownika UM w Gołdapi (tel. 87 615-60-45), odpady odbierane będą w ustalonym terminie, zgodnie z harmonogramem.

Stacja Przeładunkowa wraz z Punktem Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów w Kośmidrach (PSZOK) będzie działał od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.                                                              

UWAGA!  W/w odpady można przekazać do odbioru w dniu odbioru gabarytów pod warunkiem umieszczenia ich osobno np. w woreczku foliowym. Zużyte baterie są też zbierane w szkołach i sklepach na terenie gminy, a przeterminowane leki przyjmują apteki.

Na stronach internetowych zostaną opublikowane harmonogramy wywozu odpadów od lipca do grudnia 2018 roku.

Dostosowanie zasad segregacji podyktowane jest rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Celem segregacji jest ochrona środowiska naturalnego oraz zwiększenie ilości surowców (plastik, papier, szkło, metale) kierowanych do odzysku.