997 = 112

Od dnia 6 czerwca na terenie województwa warmińsko-mazurskiego dzwoniąc na numer alarmowy 997 będziemy automatycznie łączeni z Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Wdrażane rozwiązanie ma na celu wyeliminowanie tzw. fałszywych alarmów.

Warto pamiętać, że osoba dokonującego fałszywego zgłoszenia  może zostać ukarana, zostać skazana na miesięczną karę 30 dniami aresztu, karę ograniczenia wolności lub konieczności zapłacenia grzywny w wysokości do 1,5 tysiąca złotych. Dotkliwy będzie też obowiązek pokrycia kosztów akcji ratunkowej.