Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich zaprasza do udziału w projekcie „Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa”.  Warsztaty, obejmą tematy, z którymi liderzy organizacji i działań społecznych (w tym również sołtysi i radni) spotykają się dość często. Nieznajomość procedur przekłada się na poczucie sfrustrowania sposobem i tempem w jakim są załatwiane przedkładane przez nich postulaty i potrzeby. Na proponowanych warsztatach uczestnicy poznają najczęściej spotykane procedury oraz sprawdzone sposoby postępowania.

Szkolenia  będą prowadzone na terenie całej Polski. W ramach pierwszego modułu szkoleń realizowanego w miesiącach kwiecień – lipiec uczestnicy poznają m.in.:

- ogólne ramy systemu prawnego oraz najważniejszych aktów i ich kompetencje w procesie stanowienia prawa,
- mechanizmy udziału w procesie stanowienia prawa na różnych szczeblach,
- finansowe skutki stanowienia prawa,
- procedury stanowienia prawa,

oraz nauczą się:

- stosować narzędzia stanowienia prawa,
- korzystać z narzędzi i portali internetowych, np. umieć znaleźć obowiązujący akt prawny oraz projekty aktów prawnych dotyczących interesów organizacji.

Każdy moduł szkoleniowy trwa dwa dni. Uczestnicy mają zapewniony nocleg, wyżywienie i materiały szkoleniowe. Muszą pokryć jednie koszty związane z dojazdem.

Więcej o szkoleniu i zasadach rekrutacji na stronie projektu.