Życie – wartość najwyższa!

 

19 kwietnia 2018r. przypadała 75 rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim. Szkoła Podstawowa nr 2 po raz kolejny włączyła się w akcję społeczno – edukacyjną „Żonkile”. Była ona jednym z elementów cyklu zajęć poświęconych polityce Hitlera na ziemiach polskich. Uczniowie klas szóstych omawiali z nauczycielem  na zajęciach z historii wybrane założenia ideologii faszystowskiej, np. utworzenie na ziemiach polskich gett, obozów koncentracyjnych i obozów śmierci. Dyskusje i rozważania zostały  dopełnione filmami dokumentalnymi i literaturą – wspomnieniami więźniów Sobiboru, Auschwitz. Przed pracownią języka polskiego i historii została umieszczona gazetka przybliżająca tragiczny los narodu żydowskiego. Nauczyciele świetlicy szkolnej wraz z uczniami wykonali papierowe żonkile według szablonu otrzymanego z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Kwiaty te, wraz z informacją, co symbolizują, wręczali mieszkańcom Gołdapi nasi Harcerze z 2 Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Aves”.

Wszystkie podjęte działania zmierzały ku temu, aby podkreślić, jak wielką wartością jest życie człowieka.

Bardzo dziękuję wszystkim uczniom i nauczycielom za zaangażowanie się w realizację akcji „Żonkile”.

Małgorzata Marcinkiewicz