Uczniowie SP im. Michała Kajki w Grabowie na Dniach Otwartych w 15 Gołdapskim Pułku Przeciwlotniczym

W czwartek, 26 kwietnia, z okazji Święta Pułku 2018 r. przedstawiciele wielu szkół, w tym także my – uczniowie Szkoły Podstawowej im. M. Kajki w Grabowie, mogli przyjrzeć się z bliska pracy wojskowych oraz zapoznać się ze sprzętem, którym dysponuje jednostka wojskowa.

Wycieczka okazała się ciekawą lekcją historii, gdyż uczestniczący w niej uczniowie odwiedzili nie tylko plac manewrowy ze specjalistycznym sprzętem, al e także wzięli udział w zajęciach przeprowadzonych w salach tematycznych jednostki, m.in. Sali Weterana i Sali Pamięci, gdzie można było zapoznać się z sylwetkami zasłużonych wojskowych i obejrzeć przedmioty ściśle związane z pracą w wojsku. Największe wrażenie wywarły filmy  dotyczące specyfiki pracy jednostki wojskowejo charakterze przeciwlotniczym. Dzieci z zaciekawieniem także oglądały makiety konkursowe wykonane w 2014 r.  przez ich rówieśników  (z zaprzyjaźnionejz pułkiem szkoły) oraz modele samolotów wyeksponowane przez pracowników wojska.

Mimo nienajlepszej pogody wszyscy świetnie się bawili i chętnie pozowali do zdjęć w wozach opancerzonych, oddawali się strzelaniu czy ćwiczeniom strażackim.

Brygida Mościńska