Gmina wspiera powiat

W czwartek, 12 kwietnia, na wniosek Burmistrza Gołdapi Tomasza Luto, Rada Miejska uchwaliła przyznanie Powiatowi Gołdapskiemu dotacji na modernizację ulic Nadbrzeżnej, Cichej, Zielonej i Małej. Łączny koszt zaplanowanych działań  wyniesie ponad 3,2 miliona złotych. Wsparcie przyznane przez samorząd gminny to ponad milion złotych.

Starostwo stara się o pozyskanie dofinansowania na prace modernizacyjne ze środków zewnętrznych. W przypadku ulicy Nadbrzeżnej miałoby ono wynieść 50%. Wsparcie przyznane przez gminę, czyli 577 000 zł, stanowić będzie 30% kosztów inwestycji. Oznacza to, że po stronie powiatu pozostaje jednie 20%.

Przebudowa ulic Cichej, Zielonej i Małej może odbyć się na jeszcze lepszych dla powiatu warunkach. Zasady konkursowe przewidują, że dofinansowanie może sięgnąć do 80% kosztów. W budżecie gminy zaplanowano na ten cel 465 004 zł.