Zapraszamy na zajęcia sportowe

Zapraszamy na weekendowe zajęcia sportowe organizowane w ramach projektu "Parki Przyjaźni 2". Odbędą się one w sobotę i w niedzielę (14-15 kwietnia) w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Gołdapi w godzinach od 11:00 do 15:00. W programie gry i zabawy z piłką dla dzieci i osób dorosłych. Niezbędny jest strój i obuwie sportowe. Dzieci w trakcie zająć powinny znajdować się pod ciągłą opieką osoby dorosłej.