Gmina Gołdap sfinansuje służby ponadnormatywne

 

Burmistrz Gołdapi Tomasz Luto oraz pełniący obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Gołdapi młodszy inspektor Sylwester Symonowicz podpisali w poniedziałek, 9 kwietnia, umowę o sfinansowaniu przez Gminę Gołdap służb ponadnormatywnych. Na jej mocy gmina pokryje koszty 100 dodatkowych dwuosobowych patroli policyjnych. Rozpoczną się one już w kwietniu, a ich całkowity koszt wyniesie 30 tysięcy złotych. Policjanci będą często patrolować miejsca wskazane przez mieszkańców w ramach internetowej aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.