Bezpłatne szkolenie pt. "Prawo na wsi"

Fundacja Fundusz Współpracy na bezpłatne szkolenia skierowane do organizacji wiejskich i z małych miast z całej Polski dot. udziału w procesie stanowienia prawa.

Tematyka I szkolenia:

1.      Proces stanowienia prawa – jak tworzy się prawo, kto może stanowić prawo, jakie są główne źródła prawa, kompetencje poszczególnych szczebli administracji publicznej (rządowej i samorządowej) oraz finanse publiczne.

2.      Proces legislacyjny w Polsce – mechanizmy stanowienia prawa – proces „dobrej legislacji”, ramy czasowe procesu legislacyjnego

3.      Funkcje i narzędzia monitoringu procesów stanowienia prawa (w tym jawność, dostęp do informacji publicznej). Katalog narzędzi, z których można skorzystać w gminie/ powiecie i na szczeblu regionalnym oraz krajowym, uwzględniający także nowe instrumenty, np. budżet obywatelski, inicjatywę uchwałodawczą oraz mechanizmy uzgadniania stanowisk, konsultacje społeczne, dialog społeczny.

Szkolenia podstawowe są pierwszym modułem cyklu szkoleniowego skierowanego do 400 przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu wsi i małych miast.

Terminy i miejsca szkoleń: (dzień 1: 10.30-18.00, dzień 2: 9.00-16.00)
województwo warmińsko-mazurskie, 14-15.05.2018r., Mikołajki
województwo warmińsko-mazurskie, 18-19.06.2018r., Wilkasy

 

Więcej informacji:  http://prawonawsi.pl/aktualnosci/szkolenia-podstawowe/

Udział w szkoleniu jest nieodpłatny. Szkolenie trwa 2 dni. Organizator zapewnia nocleg i wyżywienie, dojazd we własnym zakresie.