Zajęcia otwarte w Przedszkolu Samorządowym

W marcu w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Gołdapi odbywały zajęcia grup 4 i 5 latków, w których mogli uczestniczyć rodzice. W ich trakcie przedszkolaki przedstawiły spektakle teatralne oraz wspólnie z opiekunami wykonały różnego rodzaju prace plastyczne.  Rodzice mogli poznać mocne strony swych pociech takie jak umiejętność gry scenicznej, poczucie rytmu, właściwa dykcja oraz praca i zachowanie się w grupie.