Zgromadzenie wspólników PWiK

We wtorek, 27 marca, w Urzędzie Miejskim w Gołdapi odbyło się zgromadzenie ogólne wspólników gołdapskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. Gminę Gołdap reprezentował Burmistrz Gołdapi Tomasz Luto. W trakcie spotkania omówiono sprawy bieżące związane z działalnością przedsiębiorstwa. Zarząd oraz rada nadzorcza otrzymała absolutorium z obowiązków wykonywanych w roku 2017.

Zgromadzenie wyraziło zgodę na podpisanie przez zarząd umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu pt. „Przebudowa i rozbudowa ciągu technologicznego gospodarki osadowej w oczyszczalni ścieków w Gołdapi oraz rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w aglomeracji Gołdap”. PWiK otrzymało promesę dofinasowania tego projektu kwotą ponad 5,3 miliona złotych. Wartość netto całej inwestycji to ponad 8,3 miliona złotych.

Więcej informacji o projekcie.