Pierwsze spotkanie konsultacyjne już za nami

We wtorek, 20 marca, w świetlicy w Kozakach odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu uchwały w sprawie podziału gminy Gołdap na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Powody zmian oraz propozycje nowego podziału prezentował Burmistrz Gołdapi Tomasz Luto oraz Sekretarz Anna Rawinis. W trakcie spotkania mieszkańcy nie zgłosili żadnych uwag.

Kolejne spotkania:
21 marca 2018 r. o godz. 18.00 w Świetlicy Wiejskiej w Galwieciach.
22 marca 2018 r. o godz. 18.00 w Szkole Podstawowej w Boćwince.
23 marca 2018 r. o godz. 18.00 w Świetlicy Wiejskiej w Skoczach.
26 marca 2018 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej nr 1, Urzędu Miejskiego w Gołdapi, Plac Zwycięstwa 14.

Serdecznie zapraszamy!