Burmistrz spotka się z mieszkańcami, by omówić okręgi wyborcze.

W związku z koniecznością wprowadzenia zmian podziału Gminy Gołdap na okręgi wyborcze, Burmistrz Gołdapi Tomasz Luto ogłosił konsultacje społeczne projektu uchwały w tej sprawie. W najbliższych dniach zostaną zorganizowane spotkania Burmistrza z mieszkańcami. Plan spotkań publikujemy poniżej. Swoje uwagi do projektu uchwały można również wnosić pisemnie w Punkcie Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Gołdapi lub elektronicznie na adres pom@goldap.pl. Formularz konsultacyjny, który po uzupełnieniu należy podpisać i przekazać w formie papierowej lub zeskanować i wysłać pocztą elektroniczną, znajdziecie Państwo poniżej. Konsultacje zakończą się 26 marca 2018r.

Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały w Gminie Gołdap na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosiła 19.827 osób. Oznacza to, że Rada Miejska w Gołdapi będzie liczyć 15, a nie 21 radnych. Wymaga to podzielenia terenu gminy na 15 okręgów wyborczych. Proponowany podział zakłada utworzenie 7 okręgów wyborczych na terenie wiejskim gminy oraz 8 okręgów wyborczych na terenie miasta. Nowy podział obrazują opublikowane poniżej mapy.

Spotkania z mieszkańcami odbędą się w dniach:
20 marca 2018 r. o godz. 18.00 w Świetlicy Wiejskiej w Kozakach.
21 marca 2018 r. o godz. 18.00 w Świetlicy Wiejskiej w Galwieciach.
22 marca 2018 r. o godz. 18.00 w Szkole Podstawowej w Boćwince.
23 marca 2018 r. o godz. 18.00 w Świetlicy Wiejskiej w Skoczach.
26 marca 2018 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej nr 1, Urzędu Miejskiego w Gołdapi, Plac Zwycięstwa 14.
Serdecznie zapraszamy!

Na stronie www.goldap.pl publikujemy formularz konsultacyjny, zarządzenie w sprawie uruchomienia procesu konsultacji społecznych wraz z uzasadnieniem oraz mapy z proponowanymi okręgami wyborczymi.